Warunki korzystania ze stron internetowych Massmedica SA

 

W imieniu spółki Massmedica S.A.  z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000688627, Regon 142951515, dalej: „Spółka”, bardzo dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na skorzystanie z naszych usług i produktów i odwiedzili Państwo strony internetowe Spółki.

Pozwolimy sobie tą drogą przekazać Państwu warunki korzystania ze stron internetowych Spółki oraz kilka informacji z tym związanych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. Operatorem i twórcą stron internetowych jest Massmedica S.A.  z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000688627.
 2. Każdy odwiedzający strony internetowe, przy pierwszych odwiedzinach powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami korzystania ze stron internetowych.
 3. Strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie do celów niekomercyjnych. Wszelkie prawa dotyczące zawartości i wyglądu niniejszych stron internetowych należą do Spółki. Pełne lub częściowe powielanie, rozpowszechnianie, przesyłanie (elektroniczne lub inne) lub wykorzystywanie strony do celów publicznych lub komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jest zakazane. Zakazuje się również jakiejkolwiek ingerencji w formę merytoryczną lub techniczną strony internetowej. Wykorzystanie stron internetowych do celów komercyjnych stanowi nieuprawnioną ingerencję w prawa Spółki i równocześnie może stanowić nieuprawnione naruszenie praw podmiotów, których dane, dzieła i inne wartości niematerialne mogą być elementem strony internetowej.
 4. Treść stron internetowych jest przygotowywana z najwyższą starannością i dbałością o dokładność i aktualność. Nie można jednak gwarantować kompletności prezentowanych treści; zastrzeżenie to nie dotyczy informacji zawartych w dokumentacji (ulotkach) produktów sprzedawanych i dystrybułowanych przez Spółkę. Użytkownik niniejszego serwisu korzysta z niego i z treści w nim zawartych na własną odpowiedzialność.
 5. W szczególności należy podkreślić, że prezentowane informacje, opinie i wnioski, nie powinny być traktowane jako kompleksowe rozwiązanie do wszystkich przypadków; rozwiązanie każdego przypadku lub problemu wymaga indywidualnego podejścia i uwzględnienia wszystkich okoliczności.
 6. Korzystanie z preparatów i wyrobów medycznych bez uprzedniej konsultacji ze specjalistą (lekarzem), a jedynie na podstawie informacji przedstawionych na stronach internetowych, jest niebezpieczne i może prowadzić do wyrządzenia szkód. Decyzja o sposobie prowadzenia terapii należy do lekarza, który uwzględnia specyfikę i okoliczności indywidualnego przypadku i proponuje stosowne rozwiązanie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani żadnych konsekwencji za następstwa stosowania preparatów, wyrobów medycznych i innych produktów oferowanych przez Spółkę bez konsultacji ze specjalistą.
 7. Zastrzeżenia przedstawione w ustępach 5 i 6 powyżej, ze swej istoty dotyczą również wszelkich informacji, procedur i opinii, zaprezentowanych na stronach internetowych, na które powołuje się tekst umieszczony na tej stronie. Ta sama zasada dotyczy również stron prezentowanych za pośrednictwem włączających się reklam.
 8. W szczególności zwracamy uwagę na fakt, że wiadomości podane w części „dla lekarzy”, nie są przeznaczone dla wszystkich odbiorców, lecz jedynie dla specjalistów w branży medycznej, ze wszystkimi zagrożeniami i następstwami dla zwykłych użytkowników. Zagrożenia te obejmują w szczególności możliwość błędnej interpretacji informacji, błędnej opinii związanej ze swoim stanem zdrowia lub możliwości mylnego wyboru preparatu leczniczego; o prawidłowości leczenia z wykorzystaniem preparatu leczniczego, który jest wydawany na receptę, decyduje lekarz we współpracy z pacjentem, a prawidłowość leczenia preparatami, wyrobami medycznymi i innymi produktami oferowanymi przez Spółkę, należy zawsze skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.
 9. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozwiązaniem konkretnej sprawy, prosimy o zwrócenie się do naszej Spółki za pośrednictwem danych zawartych w zakładce „Kontakt”.
 10. Na stronie internetowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, są/ mogą być publikowane dane osobowe. Podstawa prawna do korzystania z danych osobowych jest ograniczona do tej strony internetowej.
 11. Jeżeli nie akceptujecie Państwo niniejszych zasad, prosimy o opuszczenie strony i nie korzystanie z jej zawartości.