Massmedica Spółka Akcyjna

ul. Branickiego 17,
02-972 Warszawa
KRS 0000688627
NIP 1132835251
REGON 142951515

Relacje Inwestorskie:

inwestor@massmedica.com

 

Kontakt dla inwestorów:
Piotr Gabrowski
pg@prometeia.pl

Autoryzowany Doradca
Prometeia Capital sp. z o.o.
KRS 0000346360
NIP 8951963989
REGON 021170310
biuro@prometeia.pl
www.prometeia.pl

Animator rynku
Dom Maklerski Banku BPS SA
ul. Grzybowska 81  00-844 Warszawa
(22) 539 – 50 – 16
www.dmbps.pl