Badania naukowe

Regeneracja wielu układów ciała, wydłużenie okresu dobrego stanu zdrowia.

15 lat szeroko zakrojonych badań przedklinicznych i klinicznych sponsorowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia (NIH), prowadzonych w Instytucie Długowieczności oraz w Instytucie Badań nad Cukrzycą i otyłością Uniwersytetu Południowej Kalifornii (USC) przyczyniło się do rozwoju pierwszego FMD ™ (ProLon®), który stymuluje:
• Poziom ochrony komórek i ich odporności na stres

 

• Usuwanie uszkodzonych komórek i tkanek

 

• Autoregenerację komórek powodująca zregenerowanie i odmłodzenie ciała

Wyniki badań zostały opublikowane w najlepszych czasopismach naukowych – więcej na www.prolon.pl

Rezultaty kliniczne:

W randomizowanym kontrolowanym badaniu przeprowadzonym na 100 osobach, 71 ukończyło 3 pełne cykle ProLon®. Uczestnicy byli na diecie imitującej głodówkę  przez 5 kolejnych dni w miesiącu przez 3 miesiące. W pozostałe dni badania i  po zakończonych 3 cyklach badani kontynuowali normalną dietę. Pomiary wykonano przed dietą („przed”) i w okresie odbudowy po 3 cyklu ( „po”).

Udowodniono, że ProLon pomaga poprzez:

 • zmniejszenie masy ciała i tkanki tłuszczowej
 • regenerację przez wzrost poziomu komórek macierzystych
 • utrzymanie glukozy na prawidłowym poziomie
 • utrzymanie CRP na prawidłowym poziomie
 • utrzymanie trójglicerydów na prawidłowym poziomie
 • utrzymanie ciśnienia krwi na prawidłowym poziomie
 • zachowanie gęstości kości
 • zmniejszenie poziomu IGF-1 (markera starzenia)
 • utrzymanie insuliny na prawidłowym poziomie
 • utrzymanie Cholesterolu na prawidłowym poziomie
 • zmniejszenie ilości tłuszczu trzewnego