Minihip

Trzpień szyjkowo-przynasadowy

MiniHip

Trzpień MiniHip jest nowoczesną konstrukcją dostosowaną do wymogów współczesnych pacjentów. Zakotwiczony w szyjce kości udowej trzpień obciąża w sposób anatomiczny, inaczej niż standardowe proste trzpienie mocowane w trzonie kości. Dzięki temu zapobiega zanikowi kości w nasadzie bliższej uda. MiniHip legitymuje się znakomitymi wynikami klinicznymi. W rejestrze angielskim klasyfikowany jest w grupie A+, o najlepszym wskaźniku przeżywalności. Jest też jednym z pięciu trzpieni najlepiej odtwarzającym anatomię pacjenta.

Minihip

14-letnie wyniki kliniczne

Opublikowane przez Szwedzki Rejestr Endoprotez badania sugerują, że „klasyczne” trzpienie endoprotez nie są optymalne dla pacjentów poniżej 75. roku życia. W szczególności dotyczy to osób o wyższym poziomie aktywności.

Według danych NFZ za rok 2015

Ponad połowa polskich pacjentów poddanych endoprotezoplastyce stawu biodrowego mieści się w tej grupie. Dzisiejsi pacjenci otrzymują najczęściej „wczorajsze” endoprotezy zaprojektowane z myślą o osobach w innym wieku, innym trybie życia i poziomie aktywności oraz innych oczekiwaniach odnośnie rezultatów endoprotezoplastyki.

Symulacja numeryczna obciążeń uda
Gęstość kości

Badania gęstości kości wokół trzpienia MiniHip wskazują na proces odbudowy tkanki kostnej wokół trzpienia w szczególności w strefach Gruen 1, 6 i 7.

Trzpień MiniHip

Daje większy offset, naturalny kąt CCD oraz właściwe położenie środka głowy co skutkuje brakiem tendencji do wydłużania kończyny. Dzięki ułożeniu w osi szyjki trzpień MiniHip odtwarza też antetorsję i jest w naturalny sposób „anatomiczny”.

Kontakt

Massmedica S.A.
ul. Adama Branickiego 17
02-972 Warszawa (Wilanów)
tel. +48 22 611 39 60
fax +48 22 611 39 61

biuro@massmedica.com
www.massmedica.com
facebook.com/massmedicasa
instagram.com/massmedica
linkedin.com/company/massmedicapl