HLS

Trójkłykciowa endoproteza
stawu kolanowego

Endoproteza HLS

Endoproteza HLS dzięki koncepcji 3ciego kłykcia i doskonale przemyślanej technice operacyjnej radykalnie ogranicza możliwość wystąpienia problemów powodujących większość rewizji. Kolano HLS to implant z tylną stabilizacją bez wystającego z wkładki polietylenowego bolca charakterystycznego dla kolan PS oraz z płytką klatką Insall’a w komponencie udowym. Funkcję bolca i klatki przejmuje „trzeci kłykieć”.

HLS

O zabiegu

1

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego jest zabiegiem, w którym zrównoważenie napięcia tkanek miękkich (balans) odgrywa równie ważną rolę jak cięcia kostne.

2

Przyczyną większości rewizji endoprotez stawu kolanowego (obluzowania komponentu piszczelowego, zniszczenie polietylenu) jest nieprawidłowy balans więzadeł = nierównomierne obciążenie przedziałów kolana. Rewizje spowodowane wyłącznie przyczynami mechanicznymi stanowią 43% wszystkich zabiegów rewizyjnych (według raportu AJRR – 2016).

Trzeci kłykieć oferuje:

  • Większą powierzchnię kontaktu w zgięciu = mniejsze ciśnienie wywierane na wkładkę = mniejsze zniszczenie polietylenu.

 

  • Eliminację siły wyważającej wkładkę i komponent piszczelowy przy kontakcie w zgięciu komponentu udowego z bolcem PS.

 

  • Dużą stabilność implantu charakterystyczną dla kolan PS przy jednoczesnej mniejszej resekcji kości.

Co wyróżnia technikę operacyjną HLS?

Najważniejszą cechą techniki operacyjnej HLS jest możliwość sprawdzenia napięcia tkanek na każdym etapie operacji i odpowiedniego dostosowania cięć kostnych. W większości endoprotez kolana najpierw prowadzi się cięcia kostne a dopiero potem próbuje zbalansować kolano, co niekiedy bywa bardzo trudne. W HLS balans i cięcia wykonywane są równolegle na każdym etapie operacji. W efekcie kolano jest dobrze zbalansowane i nie dochodzi do przeciążeń, jednego z kłykci.

Kontakt

Massmedica S.A.
ul. Adama Branickiego 17
02-972 Warszawa (Wilanów)
tel. +48 22 611 39 60
fax +48 22 611 39 61

biuro@massmedica.com
www.massmedica.com
facebook.com/massmedicasa
instagram.com/massmedica
linkedin.com/company/massmedicapl