Oświadczam, że

W przypadku zakupu produktu Prolon wypełniłem zgodnie z prawdą ankietę (http://bit.ly/AnkietaProlon) i mój aktualny stan zdrowia pozwala mi na stosowanie produktu Prolon. W przypadku poświadczenia nieprawdy,