Kontakt

 

Wyślij do nas wiadomość, odpowiemy tak szybko jak to możliwe!



Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Massmedica S.A. z siedzibą w Warszawie (04-175) przy ul. Ostrobramskiej 75C/6.01, moich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Massmedica S.A. z siedzibą w Warszawie (04-175) przy ul. Ostrobramskiej 75C/6.01. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z Panią/Panem Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f GDPR tj. zgoda osoby oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Massmedica S.A. pod adresem e-mail biuro@massmedica.com lub pisemnie pod adresem Massmedica S.A. ul. Ostrobramskiej 75C/6.01 04-175 Warszawa. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu do momentu cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości nawiązania kontaktu oraz odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.

 



NIP: 1132835251
KRS: 688627, Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
TELEFON: +48 22 611 39 60
FAX: +48 22 611 39 61
REGON: 142951515